НЭВТРЭХ
2020.12.23 нд 137 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 148 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (128 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 137
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:05:59 01:23:48 14
Тасалбаргүй 00:02:51 05:51:05 123
00:03:10

07:14:53

Биечлэн 00:03:18 07:13:19 131
Утсаар 00:00:15 00:01:34 6
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 14, Сант - 3, Баянгол - 15, Тарагт - 11, Богд - 33, Зүүнбаян-Улаан - 6, Батөлзий - 2, Нарийнтээл - 52, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 15
2 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
АЖНД /2020 оны/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 19
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 6
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-50, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, АЖНД /2020 оны/-1, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 56
6 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 3
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 12
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Бусад-5, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Зөвлөгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 34
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-23 18:13:02, Д.Очирбат, Арвайхээр