НЭВТРЭХ
2020.12.24 нд 94 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 99 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 97% (91 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 94
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:51 00:55:00 7
Тасалбаргүй 00:04:19 06:15:35 87
00:04:34

07:10:35

Биечлэн 00:03:38 05:20:49 88
Утсаар 00:18:17 01:49:46 6
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 10, Богд - 18, Тарагт - 5, Зүүнбаян-Улаан - 13, Баянгол - 14, Нарийнтээл - 34 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Бусад-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 17
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 14
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-28, АЖНД /2020 оны/-3, 35
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 5
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 18
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-24 20:20:03, Д.Очирбат, Арвайхээр