НЭВТРЭХ
2020.12.25 нд 83 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 86 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (72 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 83
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:06 00:21:08 10
Тасалбаргүй 00:05:23 06:34:03 73
00:05:00

06:55:11

Биечлэн 00:05:42 06:50:28 72
Утсаар 00:00:25 00:04:43 11
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 11, Нарийнтээл - 21, Уянга - 1, Зүүнбаян-Улаан - 1, Баянгол - 7, Есөнзүйл - 1, Богд - 20, Тарагт - 19, Төгрөг - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 11
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 7
4 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 1
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, АЖНД /2020 оны/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-18, 21
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 21
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
10 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, Бусад-9, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 20
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-25 18:46:30, Д.Очирбат, Арвайхээр