НЭВТРЭХ
2020.12.30 нд 51 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 56 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (49 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 2% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 51
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:13:08 03:04:00 14
Тасалбаргүй 00:02:52 01:46:11 37
00:05:41

04:50:11

Биечлэн 00:06:07 04:47:42 47
Утсаар 00:00:37 00:02:29 4
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Богд - 20, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 8, Уянга - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 15
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
АЖНД /2020 оны/-2, 2
4 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-4, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 12
5 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 5
6 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-9, 21
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-31 09:27:09, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр