НЭВТРЭХ
2020 онд 23158 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

34 төрлийн үйлчилгээг 26382 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 0% (7 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (19 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 100% (23133 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 23158
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:08 530:13:02 3137
Тасалбаргүй 00:04:41 838:59:59 20021
00:05:25

838:59:59

Биечлэн 00:05:27 838:59:59 22246
Утсаар 00:03:26 44:18:08 774
Цахимаар 00:11:02 25:22:55 138
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 5919, Уянга - 4736, Богд - 2921, Тарагт - 1422, Баянгол - 1516, Баян-Өндөр - 190, Төгрөг - 497, Нарийнтээл - 2096, Гучин-Ус - 465, Хайрхандулаан - 453, Зүүнбаян-Улаан - 924, Батөлзий - 268, Баруунбаян-Улаан - 66, Бүрд - 158, Өлзийт - 397, Есөнзүйл - 324, Сант - 130, Хархорин - 675, Хужирт - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-56, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-9, Зөвлөгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-34, НДД баталгаажуулах /заавал/-12, АЖНД /2013 оны/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, АЖНД /2020 оны/-6, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-77, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-4, Бусад-86, Зөвлөгөө /СД/-40, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-13, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-25, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-34, Данс асуух-9, Шалгуулах /материалын хариу/-57, Материал /даатгуулагчаас авах/-43, 530
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-23, Бусад-3, Зөвлөгөө /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-18, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 59
3 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 26
4 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-20, Зөвлөгөө /СД/-1, АЖНД /2013 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 27
5 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-104, Архивын лавалгаа авах /цахим/-8, Бусад-3, АЖНД /2013 оны/-2, Зөвлөгөө /бусад/-3, 120
6 Дуламсүрэн.Са
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Данс асуух-1, 2
7 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
8 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Данс асуух-18, НДД баталгаажуулах /СД/-418, Бусад-3, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-107, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-15, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-9, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-6, НДШ тайлан өгөх-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-591, Зөвлөгөө /ЭМД/-14, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвлөгөө /СД/-48, НДД баталгаажуулах /заавал/-101, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-18, Материал /даатгуулагчаас авах/-976, Зөвлөгөө /бусад/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-10, 2363
9 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-17, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-240, Материал /даатгуулагчаас авах/-369, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, АЖНД /2013 оны/-2, Тодорхойлолт авах-5, 678
10 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-32, НДД баталгаажуулах /СД/-228, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Зөвлөгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, НДД баталгаажуулах /заавал/-45, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 338
11 Эрдэнэтунгалаг.Ам
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 9
12 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-129, Тэтгэвэр /сунгалт/-44, НДД баталгаажуулах /заавал/-24, Тэтгэвэр /шинэ/-8, Бусад-6, Зөвлөгөө /бусад/-3, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-10, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-48, Тодорхойлолт авах-61, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, 351
13 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Данс асуух-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-58, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Зөвлөгөө /СД/-11, Зөвлөгөө /ЭМД/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-50, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-15, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-21, Бусад-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 206
14 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-14, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, Тэтгэвэр /шинэ/-20, НДД баталгаажуулах /СД/-26, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Бусад-1, 81
15 Чинбаяр.Цо
(Батөлзий)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, Бусад-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 11
16 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Бусад-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-250, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, АЖНД /2013 оны/-1, 258
17 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Тэтгэвэр /шинэ/-15, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-17, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 70
18 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /шинэ/-22, Тэтгэвэр /сунгалт/-20, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-158, Зөвлөгөө /СД/-25, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-18, Зөвлөгөө /ЭМД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-102, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-7, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-38, Материал /даатгуулагчаас авах/-230, Материал /даатгуулагчид өгөх/-40, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДШ тайлан өгөх-16, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-476, НДД баталгаажуулах /СД/-424, СДД-н гэрээ байгуулах-18, Зөвлөгөө /бусад/-3, Бусад-20, АЖНД /2013 оны/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, АЖНД /2020 оны/-18, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Тодорхойлолт авах-11, 1662
19 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-36, СДД-н гэрээ байгуулах-25, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, Бусад-2, АЖНД /2020 оны/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-41, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, АЖНД /2013 оны/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 139
20 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-59, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-62, Зөвлөгөө /ЭМД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-35, СДД-н гэрээ байгуулах-4, НДШ тайлан өгөх-4, Данс асуух-3, Зөвлөгөө /СД/-16, Зөвлөгөө /бусад/-16, НДД баталгаажуулах /заавал/-12, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-20, НДД баталгаажуулах /СД/-87, Бусад-11, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 341
21 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-7, Тодорхойлолт авах-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-8, Зөвлөгөө /СД/-37, АЖНД /2020 оны/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-22, Бусад-8, Шалгуулах /материалын хариу/-4, Данс асуух-22, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-97, Материал /даатгуулагчид өгөх/-8, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-27, НДШ тайлан өгөх-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвлөгөө /бусад/-34, Материал /даатгуулагчаас авах/-59, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-60, Шалгуулах /тэтгэвэр/-37, СДД-н гэрээ байгуулах-91, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-88, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-4, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-5, 646
22 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2013 оны/-2, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-9, Шалгуулах /тэтгэмж/-23, НДД баталгаажуулах /СД/-239, СДД-н гэрээ байгуулах-59, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-75, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-25, Данс асуух-4, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, НДШ тайлан өгөх-22, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-65, Зөвлөгөө /ЭХМК/-9, Зөвлөгөө /бусад/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-189, Зөвлөгөө /СД/-23, АЖНД /2020 оны/-8, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-109, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-39, Зөвлөгөө /ЭМД/-12, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-14, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, 951
23 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тодорхойлолт авах-7, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-224, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-174, Зөвлөгөө /бусад/-2, Зөвлөгөө /СД/-64, НДШ тайлан өгөх-13, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-36, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-54, АЖНД /2013 оны/-1, Бусад-8, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-125, Тэтгэвэр /шинэ/-60, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-115, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-55, 969
24 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвлөгөө /СД/-62, НДД баталгаажуулах /заавал/-35, Бусад-157, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-53, Тэтгэвэр /шинэ/-70, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-10, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-80, Материал /даатгуулагчид өгөх/-6, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-7, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-8, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-36, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-16, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-381, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-881, АЖНД /2020 оны/-88, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДШ тайлан өгөх-23, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, АЖНД /2013 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-39, СДД-н гэрээ байгуулах-161, Данс асуух-26, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 2156
25 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-27, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-64, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, АЖНД /2020 оны/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 115
26 Оюун.Ша
(Тарагт)
СДД-н гэрээ байгуулах-114, НДД баталгаажуулах /СД/-435, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-14, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-18, Зөвлөгөө /СД/-103, АЖНД /2013 оны/-6, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-190, Тодорхойлолт авах-18, Шалгуулах /тэтгэвэр/-89, Материал /даатгуулагчаас авах/-27, Шалгуулах /тэтгэмж/-32, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-57, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-73, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-3, АЖНД /2020 оны/-19, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-20, Тэтгэвэр /сунгалт/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-181, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-5, НДШ тайлан өгөх-75, Зөвлөгөө /бусад/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-37, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-10, Материал /даатгуулагчид өгөх/-9, Зөвлөгөө /ЭХМК/-37, Бусад-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-86, Зөвлөгөө /ЭМД/-23, 1709
27 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-11, НДШ тайлан өгөх-11, НДД баталгаажуулах /СД/-146, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-99, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-156, Зөвлөгөө /СД/-78, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-25, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, АЖНД /2020 оны/-15, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-31, НДД баталгаажуулах /заавал/-24, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-92, Бусад-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-68, Тэтгэвэр /сунгалт/-6, Зөвлөгөө /бусад/-2, 776
28 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
СДД-н гэрээ байгуулах-61, Тэтгэвэр /шинэ/-15, НДД баталгаажуулах /СД/-701, АЖНД /2020 оны/-2, Бусад-49, Шалгуулах /тэтгэмж/-122, Шалгуулах /тэтгэвэр/-222, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-5, Зөвлөгөө /СД/-11, Зөвлөгөө /ЭМД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-769, Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, Зөвлөгөө /бусад/-30, Тодорхойлолт авах-5, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-154, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-18, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-63, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-47, НДШ тайлан өгөх-27, 2317
29 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-24, АЖНД /2020 оны/-14, Бусад-16, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-27, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-244, Тэтгэвэр /шинэ/-28, Шалгуулах /тэтгэвэр/-21, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-8, Тэтгэвэр /сунгалт/-15, НДД баталгаажуулах /СД/-119, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-13, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Зөвлөгөө /ЭХМК/-14, Архивын лавлагаа авах /барим
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-02 14:56:37, Д.Очирбат, Арвайхээр