НЭВТРЭХ
2021.01.04 нд 156 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 179 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (139 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 156
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:23 03:04:39 25
Тасалбаргүй 00:02:08 04:39:32 131
00:02:58

07:44:11

Биечлэн 00:03:08 07:39:11 146
Утсаар 00:00:30 00:05:00 10
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 37, Хархорин - 72, Богд - 16, Баянгол - 12, Баян-Өндөр - 1, Уянга - 2, Нарийнтээл - 1, Сант - 1, Төгрөг - 4, Тарагт - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, 24
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
СДД-н гэрээ байгуулах-6, 6
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Бусад-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 16
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /СД/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 12
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 2
12 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тодорхойлолт авах-1, Зөвлөгөө /бусад/-5, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 31
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 8
14 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвлөгөө /СД/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-13, СДД-н гэрээ байгуулах-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 52
15 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-6, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 17
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-04 18:00:25, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр