НЭВТРЭХ
2021.01.05 нд 159 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 188 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (136 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (21 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 159
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:01 00:44:16 11
Тасалбаргүй 00:02:13 05:28:24 148
00:02:20

06:12:40

Биечлэн 00:02:40 05:52:03 132
Утсаар 00:00:46 00:20:10 26
Цахимаар 00:00:27 00:00:27 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 49, Уянга - 4, Батөлзий - 4, Хархорин - 63, Богд - 11, Төгрөг - 1, Баянгол - 9, Тарагт - 2, Нарийнтээл - 13, Сант - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 5
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, 5
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 13
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-16, 21
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 9
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-7, СДД-н гэрээ байгуулах-3, 13
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 3
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, 2
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 4
13 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-3, НДШ тайлан өгөх-11, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, АЖНД /2020 оны/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 34
14 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, 5
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 8
16 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-14, СДД-н гэрээ байгуулах-7, Бусад-2, НДШ тайлан өгөх-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Зөвлөгөө /СД/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 45
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 14
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-06 09:42:46, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр