НЭВТРЭХ
2021.01.06 нд 138 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 165 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (121 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 138
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:29 00:34:52 14
Тасалбаргүй 00:01:16 02:38:27 124
00:01:24

03:13:19

Биечлэн 00:01:26 02:56:01 122
Утсаар 00:00:57 00:13:27 14
Цахимаар 00:01:55 00:03:51 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 69, Арвайхээр - 22, Нарийнтээл - 12, Богд - 16, Уянга - 8, Баянгол - 5, Зүүнбаян-Улаан - 1, Тарагт - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 2
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 8
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 12
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, СДД-н гэрээ байгуулах-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 12
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /СД/-1, Бусад-2, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 5
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 10
10 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДШ тайлан өгөх-7, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-3, Зөвлөгөө /бусад/-3, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 25
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-13, НДД баталгаажуулах /СД/-16, СДД-н гэрээ байгуулах-9, Зөвлөгөө /СД/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДШ тайлан өгөх-5, 67
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-2, 17
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-07 10:20:38, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр