НЭВТРЭХ
2021.01.07 нд 91 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 105 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (77 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 91
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:14 00:43:44 7
Тасалбаргүй 00:02:28 03:28:24 84
00:02:46

04:12:08

Биечлэн 00:02:13 02:58:32 80
Утсаар 00:06:41 01:13:36 11
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Батөлзий - 2, Нарийнтээл - 9, Хархорин - 39, Богд - 12, Арвайхээр - 8, Тарагт - 3, Баянгол - 10, Сант - 5, Өлзийт - 1, Төгрөг - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тодорхойлолт авах-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Бусад-1, Зөвлөгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 10
5 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-3, Зөвлөгөө /СД/-2, 9
7 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, 5
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 3
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
10 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-8, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 11
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Зөвлөгөө /ЭМД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /СД/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-9, СДД-н гэрээ байгуулах-8, НДШ тайлан өгөх-3, 42
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Бусад-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 12
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-08 09:07:30, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр