НЭВТРЭХ
2021.01.04-08 нд 666 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :
 
 
30 төрлийн үйлчилгээг 775 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (566 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (3 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (97 үйлчлүүлэгч)

 

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 666
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:05:15 06:03:02 69
Тасалбаргүй 00:02:37 26:09:44 597
  00:02:54
 
32:12:46
 
 
Биечлэн 00:03:03 29:53:37 588
Утсаар 00:01:54 02:13:41 70
Цахимаар 00:00:41 00:05:28 8

 

Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 142, Хархорин - 277, Богд - 82, Баянгол - 42, Баян-Өндөр - 1, Уянга - 15, Нарийнтээл - 55, Сант - 12, Батөлзий - 7, Төгрөг - 7, Тарагт - 24, Зүүнбаян-Улаан - 1, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
 
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Бусад-5, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 14
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 14
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-15, 15
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-30, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 67
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-18, 23
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
СДД-н гэрээ байгуулах-6, 6
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Бусад-1, 1
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Бусад-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-13, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 46
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
12 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-25, СДД-н гэрээ байгуулах-18, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, 55
13 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-8, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 12
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /СД/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /ЭХМК/-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 26
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 17
17 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /заавал/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тодорхойлолт авах-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-13, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, НДШ тайлан өгөх-30, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, 109
18 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, 5
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-1, 16
20 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-15, Шалгуулах /тэтгэмж/-18, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-21, Зөвлөгөө /СД/-31, НДД баталгаажуулах /СД/-64, СДД-н гэрээ байгуулах-34, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-24, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-25, Бусад-4, 246
21 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, Бусад-29, НДД баталгаажуулах /СД/-25, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, 87
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
 
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-11 09:23:39, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр