НЭВТРЭХ
2021.01.13 нд 38 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 48 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 97% (37 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 38
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:27 00:11:38 8
Тасалбаргүй 00:02:20 01:10:00 30
00:02:08

01:21:38

Биечлэн 00:02:18 01:20:41 35
Утсаар 00:00:19 00:00:57 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 14, Хархорин - 1, Баянгол - 2, Богд - 5, Сант - 4, Уянга - 4, Төгрөг - 3, Тарагт - 4, Хужирт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 8
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 3
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 10
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
5 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 4
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 3
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 4
9 Галбадрах.Цэ
(Хужирт)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 1
10 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 7
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-13 17:55:44, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр