НЭВТРЭХ
2021.01.15 нд 37 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 43 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (32 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 3% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 37
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:56 00:17:31 9
Тасалбаргүй 00:01:40 00:46:53 28
00:01:44

01:04:24

Биечлэн 00:01:48 01:03:34 35
Утсаар 00:00:25 00:00:50 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 20, Баруунбаян-Улаан - 2, Төгрөг - 8, Хархорин - 6, Богд - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 10
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 8
4 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
5 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /СД/-5, 10
6 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 10
7 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-15 17:59:50, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр