НЭВТРЭХ
2021.01.11-01.15 нд 297 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :
 
 
29 төрлийн үйлчилгээг 339 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (265 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (3 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (29 үйлчлүүлэгч)

 

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 297
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:36 01:06:04 41
Тасалбаргүй 00:02:56 12:31:26 256
  00:02:45
 
13:37:30
 
 
Биечлэн 00:02:49 12:49:42 273
Утсаар 00:01:59 00:47:48 24
Цахимаар     0

 

Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 77, Хархорин - 66, Баянгол - 20, Хужирт - 1, Уянга - 13, Нарийнтээл - 32, Богд - 29, Тарагт - 13, Төгрөг - 32, Гучин-Ус - 4, Зүүнбаян-Улаан - 1, Сант - 7, Баруунбаян-Улаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
 
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-9, 19
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, 8
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвлөгөө /СД/-2, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-32, 50
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-9, 10
5 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Зөвлөгөө /СД/-1, 24
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-4, НДД баталгаажуулах /СД/-10, СДД-н гэрээ байгуулах-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвлөгөө /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 32
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 7
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 13
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /СД/-14, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, 38
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 13
13 Галбадрах.Цэ
(Хужирт)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 1
14 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 30
15 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-8, 8
16 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /СД/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Бусад-1, СДД-н гэрээ байгуулах-3, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 46
17 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-19, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 33
18 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
 
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-15 18:03:48, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр