НЭВТРЭХ
2021.01.18 нд 52 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 61 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (50 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 52
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:18 00:00:56 3
Тасалбаргүй 00:15:31 12:40:47 49
00:14:38

12:41:43

Биечлэн 00:22:09 12:33:06 34
Утсаар 00:00:28 00:08:37 18
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 13, Арвайхээр - 9, Төгрөг - 12, Богд - 3, Тарагт - 14, Нарийнтээл - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 2
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 3
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 2
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 1
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 18
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвлөгөө /СД/-6, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 16
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 10
10 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-18 17:57:28, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр