НЭВТРЭХ
2021.01.19 нд 64 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 70 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (57 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 64
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:59 00:39:58 4
Тасалбаргүй 00:04:23 04:23:05 60
00:04:44

05:03:03

Биечлэн 00:05:01 05:01:51 60
Утсаар 00:00:18 00:00:56 3
Цахимаар 00:00:16 00:00:16 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 32, Хархорин - 8, Баянгол - 15, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 3
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 4
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-20, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 23
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 18
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 8
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, Зөвлөгөө /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-3, 9
9 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-19 18:01:27, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр