НЭВТРЭХ
2021.01.20 нд 26 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 26 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (23 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 26
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:01 00:07:08 7
Тасалбаргүй 00:18:38 05:54:12 19
00:13:53

06:01:20

Биечлэн 00:14:26 06:01:03 25
Утсаар 00:00:17 00:00:17 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Хархорин - 2, Богд - 1, Баянгол - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-2, 2
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-2, 2
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 10
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 7
6 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 2
7 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-20 17:58:54, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр