НЭВТРЭХ
2021.01.04-01.20 нд нийт 1114 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

32 төрлийн үйлчилгээг 1280 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (953 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (8 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (153 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 1114
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:43 08:08:07 131
Тасалбаргүй 00:03:45 61:40:50 983
00:03:45

69:48:57

Биечлэн 00:04:02 66:31:54 989
Утсаар 00:01:38 03:11:19 116
Цахимаар 00:00:38 00:05:44 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 284, Хархорин - 366, Богд - 115, Баянгол - 85, Баян-Өндөр - 1, Уянга - 28, Гучин-Ус - 4, Нарийнтээл - 90, Сант - 19, Батөлзий - 7, Төгрөг - 51, Тарагт - 58, Зүүнбаян-Улаан - 2, Хужирт - 1, Өлзийт - 1, Баруунбаян-Улаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-19, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Бусад-6, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, АЖНД /2020 оны/-1, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /СД/-3, 41
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
СДД-н гэрээ байгуулах-3, Зөвлөгөө /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 18
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-25, Архивын лавалгаа авах /цахим/-3, 30
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, Бусад-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-7, Зөвлөгөө /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-76, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-26, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 140
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-48, 57
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
СДД-н гэрээ байгуулах-6, 6
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Бусад-1, 1
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
9 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
10 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-30, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Тодорхойлолт авах-1, Бусад-2, Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-35, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 96
11 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
13 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-35, СДД-н гэрээ байгуулах-27, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /СД/-3, Бусад-4, АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 90
14 Энхтуул.Ба
(Сант)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-11, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 19
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-18, Зөвлөгөө /ЭХМК/-6, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Зөвлөгөө /СД/-7, 65
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /СД/-20, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-5, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Зөвлөгөө /ЭХМК/-3, 61
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 30
18 Галбадрах.Цэ
(Хужирт)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 1
19 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-7, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-20, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, НДШ тайлан өгөх-31, Зөвлөгөө /СД/-4, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Бусад-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тодорхойлолт авах-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-11, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-14, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-11, АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 160
20 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-16, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 17
21 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-1, Зөвлөгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 16
22 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-25, Зөвлөгөө /СД/-35, НДД баталгаажуулах /СД/-73, СДД-н гэрээ байгуулах-37, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Зөвлөгөө /ЭМД/-34, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-3, НДШ тайлан өгөх-15, Шалгуулах /тэтгэмж/-22, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-34, Бусад-5, 292
23 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-44, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-27, Бусад-35, 124
24 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-20 18:04:27, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр