НЭВТРЭХ
2021.01.21 нд 29 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 31 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (27 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 29
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:35 00:17:10 2
Тасалбаргүй 00:07:35 03:24:49 27
00:07:39

03:41:59

Биечлэн 00:08:27 03:40:04 26
Утсаар 00:00:38 00:01:55 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 15, Хархорин - 2, Төгрөг - 4, Батөлзий - 1, Сант - 4, Баянгол - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, 4
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 5
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 5
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
7 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, 4
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвлөгөө /СД/-2, 4
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-21 17:59:56, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр