НЭВТРЭХ
2021.01.22 нд 44 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 51 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (38 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 5% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 44
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:35 00:04:47 3
Тасалбаргүй 00:01:44 01:11:19 41
00:01:43

01:16:06

Биечлэн 00:01:39 01:06:22 40
Утсаар 00:02:26 00:09:44 4
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 13, Төгрөг - 4, Хархорин - 13, Уянга - 9, Баянгол - 2, Батөлзий - 1, Зүүнбаян-Улаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 7
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 11
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 14
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-22 17:59:31, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр