НЭВТРЭХ
2021.01.18-01.22 нд нийт 230 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 254 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (200 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (5 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (25 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 230
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:10 01:19:26 25
Тасалбаргүй 00:08:08 27:48:49 205
00:07:36

29:08:15

Биечлэн 00:08:37 28:46:30 200
Утсаар 00:00:44 00:21:29 29
Цахимаар 00:00:16 00:00:16 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 38, Арвайхээр - 91, Төгрөг - 20, Богд - 4, Тарагт - 21, Нарийнтээл - 11, Баянгол - 28, Батөлзий - 2, Сант - 4, Уянга - 9, Зүүнбаян-Улаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-12, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 13
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-2, 5
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-2, 11
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-19, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 35
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-22, 29
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Бусад-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 33
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 11
10 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, 4
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 26
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвлөгөө /СД/-9, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 27
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 11
14 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, АЖНД /2020 оны/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /бусад/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-5, Зөвлөгөө /СД/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-4, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 37
15 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 4
16 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Бусад-1, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-22 18:03:38, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр