НЭВТРЭХ
2021.03.18 нд 31 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 33 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 81% (25 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 19% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 31
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:29 00:08:54 6
Тасалбаргүй 00:02:25 01:00:46 25
00:02:14

01:09:40

Биечлэн 00:02:15 01:00:48 27
Утсаар 00:02:13 00:08:52 4
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 10, Арвайхээр - 13, Уянга - 3, Богд - 3, Зүүнбаян-Улаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, 1
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 2
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /материалын хариу/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 3
8 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тодорхойлолт авах-1, 1
10 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, 5
11 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
12 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-03-18 18:48:13, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр