НЭВТРЭХ
2021.03.15-03.19 нд нийт 198 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

28 төрлийн үйлчилгээг 207 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 83% (164 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 17% (33 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 198
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:20 07:30:30 54
Тасалбаргүй 00:04:55 11:48:44 144
00:05:51

19:19:14

Биечлэн 00:06:12 19:07:20 185
Утсаар 00:01:23 00:09:42 7
Цахимаар 00:00:22 00:02:12 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 32, Зүүнбаян-Улаан - 8, Хархорин - 46, Арвайхээр - 88, Төгрөг - 5, Гучин-Ус - 1, Баянгол - 4, Баян-Өндөр - 4, Батөлзий - 4, Нарийнтээл - 3, Уянга - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 4
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 5
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
АЖНД /2013 оны/-1, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-7, Архивын лавлагаа авах /баримт/-6, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 17
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-22, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 26
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /СД/-4, 5
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тодорхойлолт авах-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 9
8 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
10 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 8
11 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 37
12 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 5
14 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
15 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тодорхойлолт авах-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 7
16 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, 5
17 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-19, 19
18 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 1
19 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, СДД-н гэрээ байгуулах-6, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 21
20 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
21 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, 15
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-03-19 17:59:26, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр