НЭВТРЭХ
2021.03 дугаар сард нийт 1023 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

32 төрлийн үйлчилгээг 1088 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (874 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (10 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (139 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 1023
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:08:10 38:03:08 279
Тасалбаргүй 00:04:54 60:55:14 744
00:05:48

98:58:22

Биечлэн 00:05:57 95:15:58 958
Утсаар 00:04:20 03:33:07 49
Цахимаар 00:00:34 00:09:17 16
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 441, Хархорин - 150, Богд - 154, Тарагт - 1, Батөлзий - 17, Баянгол - 63, Гучин-Ус - 26, Төгрөг - 24, Баян-Өндөр - 8, Есөнзүйл - 3, Нарийнтээл - 83, Уянга - 32, Зүүнбаян-Улаан - 18, Сант - 2, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-9, 12
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-26, НДШ тайлан өгөх-18, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /бусад/-7, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 70
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-17, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-9, АЖНД /2013 оны/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-17, Зөвлөгөө /бусад/-6, 51
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-93, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 126
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-19, Материал /даатгуулагчаас авах/-23, АЖНД /2020 оны/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 48
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-41, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-6, Зөвлөгөө /СД/-21, 70
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-12, Тэтгэвэр /сунгалт/-6, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 21
8 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 8
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Тодорхойлолт авах-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-19, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, НДШ тайлан өгөх-4, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 66
10 Мандах.Б
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, 3
11 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, АЖНД /2020 оны/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 18
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвлөгөө /СД/-12, Тодорхойлолт авах-4, Данс асуух-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-22, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-6, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, Материал /даатгуулагчаас авах/-16, Шалгуулах /тэтгэвэр/-27, Тэтгэвэр /сунгалт/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-35, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-10, Тэтгэвэр /шинэ/-8, 180
14 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-5, Данс асуух-17, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Зөвлөгөө /СД/-33, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, СДД-н гэрээ байгуулах-7, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-8, 83
15 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-6, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Данс асуух-1, 27
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвлөгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-4, Бусад-1, 27
18 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-7, 8
19 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-2, АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Бусад-5, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДШ тайлан өгөх-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-10, Данс асуух-1, СДД-н гэрээ байгуулах-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 51
20 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-14, 14
21 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-44, 44
22 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 3
23 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 2
24 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Зөвлөгөө /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-17, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 61
25 Батбаатар.Мө
(Тарагт)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
26 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-17, 17
27 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-31, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-10, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 45
28 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвлөгөө /СД/-9, Зөвлөгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /бусад/-1, 29
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-01 10:40:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр