НЭВТРЭХ
2021.04.01 нд 18 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 19 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (18 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 18
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:05:32 01:39:47 18
00:05:32

01:39:47

Биечлэн 00:05:50 01:39:18 17
Утсаар 00:00:29 00:00:29 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 10, Хархорин - 3, Баянгол - 2, Арвайхээр - 2, Төгрөг - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
3 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 11
4 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-01 22:41:56, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр