НЭВТРЭХ
2019.09.17 -ны өдөр 22 үйлчлүүлэгч үйлчилгээ авсан байна.
Өнөөдрийн нийт үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :
Нийт : 22 үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (22 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
22
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:15:34 00:31:08 2 20 01:11:34 00:03:34 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:07 00:42:22 20 2 00:01:56 00:00:58 Утсаар
00:03:20 01:13:30 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 22 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 2
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НД дэвтэр баталгаажуулах /сайн дурын даатгуулагч/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
4 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
5 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 4
6 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-18 02:57:13, Д.Очирбат, Арвайхээр