НЭВТРЭХ
2021.08.31 нд 46 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 47 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (42 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 46
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:50 00:01:41 2
Тасалбаргүй 00:01:19 00:58:36 44
00:01:18

01:00:17

Биечлэн 00:01:21 00:58:05 43
Утсаар 00:00:44 00:02:12 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 5, Богд - 11, Хархорин - 14, Арвайхээр - 11, Баян-Өндөр - 2, Төгрөг - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 9
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-7, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 12
5 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, 5
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-6, 6
8 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДШ тайлан өгөх-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-08-31 17:56:35, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр