НЭВТРЭХ
2021.08 дугаар сард 469 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

29 төрлийн үйлчилгээг 514 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (401 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (3 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (65 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 469
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:13:21 05:33:46 25
Тасалбаргүй 00:05:20 39:30:17 444
00:05:45

45:04:03

Биечлэн 00:06:21 44:19:28 418
Утсаар 00:01:22 00:37:19 27
Цахимаар 00:00:18 00:07:16 24
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 135, Уянга - 19, Арвайхээр - 149, Нарийнтээл - 4, Баянгол - 4, Хархорин - 125, Тарагт - 9, Зүүнбаян-Улаан - 4, Төгрөг - 3, Батөлзий - 7, Өлзийт - 4, Сант - 2, Баян-Өндөр - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-5, Оршуулгын тэтгэмж-3, Бусад-2, 10
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-8, Архивын лавалгаа авах /цахим/-3, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-3, АЖНД /2013 оны/-6, 20
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-30, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Зөвлөгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Данс асуух-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-72, 115
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 4
8 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 6
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-26, Данс асуух-8, Зөвлөгөө /СД/-51, Тэтгэвэр /шинэ/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-21, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-20, 171
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 4
12 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, Шалгуулах /тэтгэмж/-7, 19
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
16 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
17 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-38, 38
18 Батбаатар.Мө
(Тарагт)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, АЖНД /2020 оны/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 9
19 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-43, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-7, НДШ тайлан өгөх-24, Оршуулгын тэтгэмж-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвлөгөө /бусад/-4, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Зөвлөгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 87
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-08-31 17:57:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр