НЭВТРЭХ
2021.09.02 нд 10 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

7 төрлийн үйлчилгээг 10 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (9 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 10
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:31:38 01:03:17 2
Тасалбаргүй 00:03:22 00:26:57 8
00:09:01

01:30:14

Биечлэн 00:09:59 01:29:56 9
Утсаар 00:00:18 00:00:18 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 2, Хархорин - 5, Богд - 2, Нарийнтээл - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
2 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 2
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
4 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-02 17:52:51, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр