НЭВТРЭХ
2021.09.06 нд 37 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 43 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 97% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 37
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:14:46 09:06:31 37
00:14:46

09:06:31

Биечлэн 00:14:46 09:06:31 37
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 5, Арвайхээр - 10, Богд - 16, Зүүнбаян-Улаан - 1, Батөлзий - 2, Баян-Өндөр - 1, Нарийнтээл - 1, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 22
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-06 17:48:08, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр