НЭВТРЭХ
2021.09.07 нд 30 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 31 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (28 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 3% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 30
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:38:11 03:10:55 5
Тасалбаргүй 00:05:37 02:20:43 25
00:11:03

05:31:38

Биечлэн 00:11:03 05:31:38 30
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 11, Зүүнбаян-Улаан - 2, Богд - 9, Баянгол - 6, Есөнзүйл - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 8
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 3
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 6
4 Мандах.Б
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /СД/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 10
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-07 17:55:46, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр