НЭВТРЭХ
2021.09.08 нд 15 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 19 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (15 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 15
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:49 00:00:49 1
Тасалбаргүй 00:11:39 02:43:11 14
00:10:56

02:44:00

Биечлэн 00:10:56 02:44:00 15
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 4, Өлзийт - 1, Богд - 7, Хархорин - 1, Батөлзий - 1, Баян-Өндөр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 3
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 11
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-08 17:54:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр