НЭВТРЭХ
2021.09.09 нд 22 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 24 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (20 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 22
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:18:44 00:37:28 2
Тасалбаргүй 00:04:16 01:25:28 20
00:05:35

02:02:56

Биечлэн 00:06:47 02:02:11 18
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:11 00:00:45 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Зүүнбаян-Улаан - 1, Баянгол - 2, Арвайхээр - 11, Хархорин - 3, Богд - 4, Баян-Өндөр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-4, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 4
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
АЖНД /2020 оны/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-1, 1
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 6
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-09 17:56:00, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр