НЭВТРЭХ
2021.09.13 нд 28 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 30 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (27 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 28
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:29 00:06:58 2
Тасалбаргүй 00:06:54 02:59:41 26
00:06:39

03:06:39

Биечлэн 00:02:31 01:08:08 27
Утсаар 01:58:31 01:58:31 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 7, Богд - 13, Нарийнтээл - 2, Гучин-Ус - 2, Хархорин - 3, Баян-Өндөр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Данс асуух-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 6
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /СД/-6, 15
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
7 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Бусад-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-13 17:50:54, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр