НЭВТРЭХ
2021.09.14 нд 21 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 22 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 76% (16 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 24% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 21
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:17 00:00:34 2
Тасалбаргүй 00:06:56 02:11:51 19
00:06:18

02:12:25

Биечлэн 00:06:34 02:11:27 20
Утсаар 00:00:58 00:00:58 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 1, Арвайхээр - 4, Хархорин - 2, Богд - 9, Зүүнбаян-Улаан - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
3 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-4, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 5
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 9
5 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-14 17:53:02, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр