НЭВТРЭХ
2021.09.22 нд 17 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

6 төрлийн үйлчилгээг 18 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (16 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 17
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:10 00:00:10 1
Тасалбаргүй 00:03:02 00:48:43 16
00:02:52

00:48:53

Биечлэн 00:02:52 00:48:53 17
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 12, Баянгол - 2, Батөлзий - 1, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Бусад-2, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 9
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
7 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-22 17:50:18, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр