НЭВТРЭХ
2021.09.23 нд 29 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 29 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (25 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 29
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:27 00:02:55 2
Тасалбаргүй 00:02:42 01:13:12 27
00:02:37

01:16:07

Биечлэн 00:02:47 01:15:25 27
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:21 00:00:42 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 2, Арвайхээр - 20, Баянгол - 2, Хархорин - 4, Баян-Өндөр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-13, 13
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 2
7 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-23 17:53:21, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр