НЭВТРЭХ
2021.09.30 нд 53 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 58 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (45 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 53
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:49 01:29:48 7
Тасалбаргүй 00:02:33 01:57:18 46
00:03:54

03:27:06

Биечлэн 00:04:16 03:25:19 48
Утсаар 00:00:27 00:01:23 3
Цахимаар 00:00:12 00:00:24 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 1, Арвайхээр - 41, Баянгол - 3, Баян-Өндөр - 2, Богд - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 7
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-28, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 33
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 2
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 3
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-3, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Данс асуух-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 10
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвлөгөө /СД/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-30 17:56:29, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр