НЭВТРЭХ
2021 оны 09 дүгээр сард 655 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

30 төрлийн үйлчилгээг 704 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (549 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (104 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 655
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:27 10:47:45 52
Тасалбаргүй 00:05:26 54:40:22 603
00:05:59

65:28:07

Биечлэн 00:06:16 62:46:34 600
Утсаар 00:07:46 02:27:42 19
Цахимаар 00:00:23 00:13:51 36
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баян-Өндөр - 16, Хархорин - 67, Богд - 151, Арвайхээр - 297, Зүүнбаян-Улаан - 14, Батөлзий - 15, Нарийнтээл - 11, Гучин-Ус - 2, Сант - 2, Өлзийт - 3, Баянгол - 57, Есөнзүйл - 2, Уянга - 16, Төгрөг - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 6
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 10
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-14, Архивын лавлагаа авах /баримт/-23, Архивын лавалгаа авах /цахим/-11, АЖНД /2013 оны/-5, Бусад-1, 54
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-128, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-27, Материал /даатгуулагчид өгөх/-5, Зөвлөгөө /СД/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 181
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-26, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-16, Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, АЖНД /2020 оны/-2, 49
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
АЖНД /2020 оны/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-15, 16
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-13, 13
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэмж/-10, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, АЖНД /2020 оны/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-13, Зөвлөгөө /СД/-2, Тодорхойлолт авах-1, 57
9 Мандах.Б
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-8, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 14
12 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-52, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-20, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-36, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-19, Данс асуух-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-6, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-7, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-25, Тэтгэвэр /шинэ/-14, 189
13 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, АЖНД /2020 оны/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 11
14 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 15
17 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
18 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
19 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Данс асуух-3, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 7
20 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-48, 48
21 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Бусад-2, 2
22 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
23 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДШ тайлан өгөх-10, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 17
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-09-30 17:59:26, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр