НЭВТРЭХ
2021.10.01 нд 33 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 40 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 79% (26 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 21% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 33
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:05:11 00:05:11 1
Тасалбаргүй 00:03:17 01:45:26 32
00:03:21

01:50:37

Биечлэн 00:03:39 01:49:53 30
Утсаар 00:00:13 00:00:27 2
Цахимаар 00:00:17 00:00:17 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 24, Богд - 2, Уянга - 3, Баянгол - 2, Батөлзий - 1, Нарийнтээл - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /бусад/-2, НДШ тайлан өгөх-10, Бусад-5, 17
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-10-01 17:59:44, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр