НЭВТРЭХ
2021.10.06 нд 27 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 30 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (27 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 27
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:40 00:00:40 1
Тасалбаргүй 00:02:11 00:57:11 26
00:02:08

00:57:51

Биечлэн 00:02:17 00:55:05 24
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:55 00:02:46 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 17, Баянгол - 1, Баян-Өндөр - 2, Богд - 4, Батөлзий - 2, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-3, 6
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 11
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, 6
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-10-06 17:57:40, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр