НЭВТРЭХ
2021.10.11 нд 48 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 50 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (45 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 48
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:58:29 03:53:56 4
Тасалбаргүй 00:08:48 06:27:37 44
00:12:56

10:21:33

Биечлэн 00:12:56 10:21:33 48
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 26, Хархорин - 9, Богд - 8, Зүүнбаян-Улаан - 1, Баянгол - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-19, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 21
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 5
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвлөгөө /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, 10
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-9, 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-10-11 18:00:02, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр