НЭВТРЭХ
2021.10.12 нд 27 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 32 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (25 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 27
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:06:54 00:48:22 7
Тасалбаргүй 00:04:03 01:21:01 20
00:04:47

02:09:23

Биечлэн 00:04:43 02:02:58 26
Утсаар 00:06:25 00:06:25 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Богд - 9, Хархорин - 1, Нарийнтээл - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 10
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
АЖНД /2020 оны/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 4
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, 14
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-10-12 17:58:46, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр