НЭВТРЭХ
2021 оны 10 дугаар сард нийт 810 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

31 төрлийн үйлчилгээг 901 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (680 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (10 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (120 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 810
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:40 08:42:39 54
Тасалбаргүй 00:03:58 50:00:47 756
00:04:20

58:43:26

Биечлэн 00:04:32 57:30:15 760
Утсаар 00:03:19 01:03:07 19
Цахимаар 00:00:19 00:10:04 31
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 386, Богд - 102, Уянга - 7, Баянгол - 42, Батөлзий - 17, Төгрөг - 2, Нарийнтээл - 89, Баян-Өндөр - 15, Зүүнбаян-Улаан - 42, Хархорин - 95, Есөнзүйл - 3, Өлзийт - 3, Гучин-Ус - 1, Сант - 1, Хайрхандулаан - 2, Тарагт - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, 4
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /бусад/-5, НДШ тайлан өгөх-22, Бусад-6, Данс асуух-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 45
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-20, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /бусад/-3, Архивын лавалгаа авах /цахим/-8, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-22, АЖНД /2013 оны/-1, 55
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-9, НДШ тайлан өгөх-5, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /СД/-16, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-5, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Данс асуух-11, Материал /даатгуулагчаас авах/-163, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, 244
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-30, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-22, Тэтгэвэр /шинэ/-5, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 59
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 2
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-15, 15
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-17, 17
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, АЖНД /2020 оны/-4, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, Оршуулгын тэтгэмж-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Зөвлөгөө /СД/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-5, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 44
10 Мандах.Б
(Есөнзүйл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 3
11 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, Зөвлөгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, АЖНД /2020 оны/-7, Бусад-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-11, Зөвлөгөө /бусад/-14, Зөвлөгөө /СД/-11, Зөвлөгөө /ЭХМК/-8, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, 68
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-29, Материал /даатгуулагчаас авах/-24, Зөвлөгөө /СД/-33, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-12, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-7, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Данс асуух-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Тодорхойлолт авах-1, 133
14 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, АЖНД /2020 оны/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-56, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /СД/-3, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Бусад-7, Зөвлөгөө /бусад/-5, АЖНД /2013 оны/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 90
15 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 7
18 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
19 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
20 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 1
21 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Данс асуух-1, 6
22 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-95, 95
23 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
24 Батбаатар.Мө
(Тарагт)
АЖНД /2020 оны/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-10-29 18:03:55, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр