НЭВТРЭХ
2021.11.01 нд 45 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 47 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 80% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 4% (2 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 45
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:01:58 01:28:30 45
00:01:58

01:28:30

Биечлэн 00:02:00 01:28:12 44
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:18 00:00:18 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 7, Төгрөг - 1, Арвайхээр - 17, Зүүнбаян-Улаан - 2, Нарийнтээл - 13, Баянгол - 4, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 5
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 4
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 7
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, АЖНД /2013 оны/-1, 4
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 8
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, Данс асуух-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 13
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 1
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-01 17:54:40, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр