НЭВТРЭХ
2021.11.03 нд 43 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 50 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (40 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 43
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:22:50 00:22:50 1
Тасалбаргүй 00:04:19 03:01:25 42
00:04:45

03:24:15

Биечлэн 00:05:05 03:23:32 40
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:14 00:00:43 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 6, Арвайхээр - 26, Баянгол - 3, Батөлзий - 1, Өлзийт - 1, Хархорин - 1, Төгрөг - 1, Нарийнтээл - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /бусад/-3, НДШ тайлан өгөх-5, 8
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-3, 8
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 8
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 5
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 4
7 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Зөвлөгөө /СД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 9
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-03 17:56:59, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр