НЭВТРЭХ
2021.11.04 нд 57 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 61 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 98% (56 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 2% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 57
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:06:25 06:06:34 57
00:06:25

06:06:34

Биечлэн 00:06:46 06:05:53 54
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:13 00:00:41 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 4, Арвайхээр - 15, Богд - 9, Уянга - 2, Нарийнтээл - 19, Сант - 2, Баянгол - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-3, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 9
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД /2020 оны/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 6
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, 11
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
АЖНД /2020 оны/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Данс асуух-2, Зөвлөгөө /СД/-3, Бусад-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, 19
7 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
8 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
9 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 3
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-04 17:55:48, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр