НЭВТРЭХ
2021.11.10 нд 35 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 40 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 97% (34 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 35
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:21 00:06:42 2
Тасалбаргүй 00:13:09 07:14:04 33
00:12:35

07:20:46

Биечлэн 00:15:04 06:47:08 27
Утсаар 00:32:00 00:32:00 1
Цахимаар 00:00:14 00:01:38 7
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 13, Богд - 8, Нарийнтээл - 4, Сант - 3, Хархорин - 5, Зүүнбаян-Улаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-6, 8
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-2, Зөвлөгөө /бусад/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 5
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /СД/-3, 10
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 3
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-10 17:56:35, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр