НЭВТРЭХ
2021.11.23 нд 42 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 50 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (37 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 42
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:50 00:00:50 1
Тасалбаргүй 00:02:57 02:01:15 41
00:02:54

02:02:05

Биечлэн 00:02:57 02:01:23 41
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:42 00:00:42 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 19, Баянгол - 4, Богд - 1, Хархорин - 5, Нарийнтээл - 9, Сант - 2, Зүүнбаян-Улаан - 1, Баян-Өндөр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-1, АЖНД /2013 оны/-2, 6
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
АЖНД /2020 оны/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 2
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 2
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Бусад-1, Данс асуух-2, 9
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 2
10 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Данс асуух-1, Бусад-3, 10
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-5, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-23 17:51:45, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр