НЭВТРЭХ
2021.11.24 нд 35 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 42 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (31 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 35
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:47:50 01:35:40 2
Тасалбаргүй 00:05:50 03:13:00 33
00:08:14

04:48:40

Биечлэн 00:06:29 03:34:16 33
Утсаар 01:14:12 01:14:12 1
Цахимаар 00:00:12 00:00:12 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 24, Богд - 4, Зүүнбаян-Улаан - 1, Хайрхандулаан - 1, Сант - 2, Нарийнтээл - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 5
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Данс асуух-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 9
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 2
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 4
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 3
7 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
8 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Бусад-1, Данс асуух-4, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-6, 12
9 Рэнцэнханд.Хө
(Хайрхандулаан)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-24 17:52:40, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр