НЭВТРЭХ
2021.11.25 нд 39 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 42 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (37 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 3% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 39
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:12:10 07:54:45 39
00:12:10

07:54:45

Биечлэн 00:13:55 07:53:39 34
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:13 00:01:06 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 13, Сант - 2, Зүүнбаян-Улаан - 3, Баянгол - 4, Нарийнтээл - 14, Богд - 1, Батөлзий - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 8
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
АЖНД /2020 оны/-3, 3
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 2
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, Бусад-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Данс асуух-2, 14
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
9 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Бусад-1, Данс асуух-2, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-25 17:58:25, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр